Resultados para "consciència de les famílies"

Tags

  • MIPE DIPE

   Porres (2017). La participació de les famílies a l’escola.

   Porres, L. (2017).  La participació de les famílies a l’escola: anàlisi i proposta de millora. Treball de Fi de Màster especialitat intervenció psicoeducativa, dirigit per la Dra. Eva Liesa. Convocatòria febrer 2017. La participació d...

   Tags: participació familiar, implicació de les famílies, consciència de les famílies, qualitat del sistema educatiu