Suports per a l’organització d’activitats formatives per part dels doctorands/des de la UB

Por Anna Engel

Benvolguts doctorands,

Amb l’objectiu d’afavorir la formació de personal investigador en formació de la Universitat de Barcelona, la Vicerectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació i Atracció de Talent de la UB ha acordat publicar la Convocatòria d’ajuts per donar un suport econòmic per a l’organització d’activitats formatives per part dels doctorands/des de la UB.

Podeu fer la vostra sol·licitud telemàticament mitjançant l'enllaç publicat a la Seu Electrònica del 17/6/2024 al 17/7/2024 ambdós inclosos:

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/cercadorPublicacio/547965 

Cal fer servir l'imprès de sol·licitud publicat a la Seu.


Estimados doctorandos,
 

Con el objetivo de favorecer la formación de personal investigador en formación de la Universidad de Barcelona, ​​la Vicerrectora de Doctorado, Personal Investigador en Formación y Atracción de Talento de la UB ha acordado publicar la Convocatoria de ayudas para dar un apoyo económico para a la organización de actividades formativas por parte de los doctorandos/desde la UB.

Puede hacer su solicitud telemáticamente mediante el enlace publicado en la Sede Electrónica del 17/6/2024 al 17/7/2024 ambos incluidos:

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/cercadorPublicacio/547965

Es necesario utilizar el impreso de solicitud publicado en la Sede.

 


Dear PhD students,
 

With the aim of promoting the training of research staff in training at the University of Barcelona, ​​the Vice-Chancellor of PhD, Research Staff in Training and Talent Attraction of the UB has agreed to publish the Call for grants to provide financial support for to the organization of training activities by the doctoral students of the UB.

You can make your request online using the link published in the Electronic Office from 6/17/2024 to 7/17/2024 both inclusive:

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/cercadorPublicacio/547965

You must use the application form published at the Headquarters.