Guia sobre la normativa de citació bibliogràfica de l'APA 7a edició, CRAI UB

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/171291

Des del CRAI Biblioteca del Campus Mundet s'ha elaborat una guia extensa sobre la normativa de citació bibliogràfica de l'APA en la seva darrera edició, la setena. Aquesta guia mostra les principals diferències entre la sisena i la setena edició al mateix temps que vol fer una aproximació per adaptar el seu ús en tot tipus de casos amb l'ajut de comentaris, notes i exemples.