Criteris Universitat de Barcelona -CUB

  MIPE DIPE
  Por MIPE DIPE
  http://www.ub.edu/cub/portada.php

  image

  El CUB és un llibre digital sobre redacció de textos acadèmics elaborat per la UB. Encara que està dirigit, especialment, als estudiants per donar suport a la redacció del treball final de grau -TFG i el treball final de màster -TFM, els continguts poden ser aprofitats en la redacció de textos acadèmics per tota la comunitat universitària. Reuneix una gran quantitat de recursos relacionats amb criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions per ajudar a redactar adequadament en català i anglès, principalment. Alguns dels recursos també donen suport a la redacció en castellà, per exemple com elaborar les referències bibliogràfiques.

  El web s'estructura en dues seccions criteris i abreviacions. També compta amb una secció d'ajuda en què s'explica com navegar en les diferents pàgines i com fer ús dels diferents recursos que s'ofereixen.

  Els continguts compten amb un format d'impressió que facilita imprimir cadascuns dels criteris per separat o bé per capítols temàtics.