Revista d'Innovació i Recerca en Educació -REIRE-

  MIPE DIPE
  Por MIPE DIPE
  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE

  image

  La Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE) és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (Catalunya, Espanya). La finalitat central d'aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca educativa, especialment de la recerca sobre docència en els diferents nivells i àmbits educatius.

  Té una periodicitat semestral, i es publica als mesos de gener i de juliol. 

  Es proposa aprofitar les possibilitats de la Xarxa per oferir un espai de documentació obert permanentment, proporcionar canals d’interacció a la comunitat educativa i facilitar la publicació de materials que incorporin formats diversos i elements multimèdia.