Convocatòria internacional d’una plaça de personal docent de la Universitat d’Andorra

Por MIPE DIPE

La Universitat d'Andorra ha publicat la convocatòria d'un concurs públic internacional per cobrir una plaça de personal docent eventual a temps complet.

Tipus de plaça:

  • Règim: personal docent a temps complert
  • Durada: termini inicial a partir del dia 1 d’octubre del 2018 fins el dia 15 de juliol del 2019, prorrogable per tres anys més.

Requisits:

  • Estar en condicions d’obtenir l’autorització de residència i treball a Andorra, en cas de no tenir-la.
  • Titulació de segon cicle (MATES1 IV, de 300 crèdits europeus) reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior. La titulació de primer o de segon cicle ha de ser en l’àmbit de l’educació.
  • Nivell de català equivalent al C1 del CEFR2 o coneixements equivalents de llengua catalana.
  • Coneixement de la llengua anglesa per poder vehicular la docència en aquesta llengua.

L'edicte amb les bases del concurs i el procediment de sol·licitud el podeu trobar aquí.