Càpsules formatives de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (ED

Por MIPE DIPE

L’Escola de Doctorat de la UB (EDUB) ofereix una sèrie d’activitats formatives de caràcter transversal que tenen com a finalitat oferir al doctorand/a una formació complementària i que poden ser realitzades independentment de la seva formació investigadora. Estan adreçades a tots els investigadors en formació matriculats en un Programa de Doctorat de la Universitat de Barcelona. Aquestes activitats anomenades  “capsules formatives” s’estructuren en diferents formats i es programen al llarg de cada curs acadèmic.  Són gratuïtes per totes les persones matriculades al doctorat de la UB. Cada participant rebrà un certificat acreditatiu que podrà ser utilitzat com a formació transversal dins de cada programa de doctorat.

Més informació