Covid-19 i efectes en el doctorat. Tutories, formació i lectura de tesis on Line

Es tracta d’una petita jornada on a partir d’experiències internacionals i de la pròpia UB reflexionar sobre els procediments seguits respecte a les tutories on line, activitats formatives a distància i lectura de tesis virtuals. Comptem amb la participació de l’Albert Sangrà (director del programa de doctorats industrials de la Generalitat i especialista en el tema) i d’Swapna Kumar (University of Florida, i que ha elaborat una guia sobre el tema), i també amb responsables de doctorat i doctorands de la universitat. També hi haurà l’explicació d’alguns recursos tècnics dels que se disposa. 

 

La Jornada és oberta a coordinadors de doctorat, vicedegans i professorat en general, especialment per als directors de tesi. També està oberta als doctorands. La Jornada està reconeguda per l’ICE-IDP per al professorat i com activitat formativa per l'EDUB per als doctorands.

Podeu fer la inscripció a: http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=40552