últimos comentarios

Oferta laboral Diputació de Barcelona - Institut del Teatre

Por MIPE DIPE

La Diputació de Barcelona - Institut del Teatre obre un procés selectiu d'una borsa de treball per a possibles contractacions laborals temporals de personal docent llicenciat/graduat en pedagogia/psicologia/psicopedagogia i amb formació pedagògica i didàctica

Data de publicació: 09/11/2021
El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies naturals
 

més informació: http://bop.diba.cat/anunci/3147973