últimos comentarios

Ofertes de treball del Departament d'Educació

Por MIPE DIPE

Ofertes de treball per a tècnics/es en igualtat de gènere i titulats/des en Psicologia per al Programa Pacto de Estado Contra la Violencia de Género gestionat per la Direcció General d'Alumnat del Departament d'Educació.

Data de publicació: 23.11.2021

Termini de presentació: 3.12.2021

+ informació: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/provisional/ofertes-treball/ofertes-treball

Ofertes prioritàriament, persones amb vinculació de funcionàries de carrera. Excepcionalment, en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin altres requisits.