últimos comentarios

Jesuïtes Educació obra convocatòria per cobrir substitucions

Por MIPE DIPE

Jesuïtes Educació ha obert noves posicions per a docents per cobrir substitucions durant aquest curs 2021-2022.

Un cop finalitzat el període de substitució, Jesuïtes Educació avalua la tasca desenvolupada pel docent. D’aquesta manera, els perfils amb millors valoracions tenen prioritat davant d’altres candidats quan sorgeixen noves ofertes. Un 68% dels docents incorporats enguany a plantilla havien fet substitucions anteriorment en algun dels centres.

Totes les ofertes laborals de les vuit escoles de Jesuïtes Educació a Catalunya (Bellvitge, Casp, El Clot, Gràcia, Lleida, Poble Sec, Sant Gervasi i Sarrià) es publiquen al portal Talent Jesuïtes Educació (https://talent.net.fje.edu) on a més a més es detalla el sentit i la missió del projecte educatiu.