últimos comentarios

Pròxima convocatòria de l’examen CLUC EMI

Des de l’Escola d’Idiomes Moderns UB, ens informen que la pròxima convocatòria de l’examen CLUC EMI (English as a Media of Instruction) serà el 21 de gener de 13 a 14:30.

 

L’examen està adreçat al Personal Docent i Investigador interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari. Aquest certificat és un certificat oficial avalat per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya - CIFALC. S’admet en convocatòries de promoció interna i/o concursos públics com certificat de capacitació per a la docència en aquesta llengua i hi participen les següents universitats: UAB, UB, UPF, UdG i UIC.

 

Per matricular-se cliqueu aquí: https://www.eim.ub.edu/ca/certificat/examen-capacitacio-angles-docencia-cluc-emi/

Per més informació: envieu un correu a eim.informacio@ub.edu  o contacteu amb nosaltres en el 93 403 53 44 en horari de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00

 

Convocatòria hivern
Examen escrit:
21 de gener de 2022 (13-14.30h)                   

Exàmens orals: Del 17 de gener al 20 de gener de 2022

Matrícula: Fins al 16 de gener de 2022                             

Publicació resultats: 18 de febrer de 2022