últimos comentarios

Guia per als investigadors de la UB en matèria de protecció de dades personals

El vicerector de recerca de la UB Dr. Jordi Garcia Fernàndez ens fa arribar la següent informació:

Us fem a mans la guia pràctica en temes de protecció de dades personals en projectes de recerca.

 

 

La guia segueix les recomanacions que les universitats europees més prestigioses, amb una llarga experiència tractant aquesta matèria, fan als investigadors perquè desenvolupin la recerca d’acord amb els estàndards europeus en protecció de dades.
 

El document s’estructura en forma de pregunta i resposta, de manera que resolgui els dubtes més habituals. S’hi tracten qüestions que poden sorgir tant en la fase de disseny d’un projecte de recerca com en les d’execució i de publicació dels resultats. A més, inclou un apartat de definicions dels conceptes bàsics en matèria de protecció de dades, un capítol sobre la normativa en aquest àmbit i una secció amb recursos variats.
 

Com a suport de la guia, també s’han publicat models de documents per donar compliment a les obligacions principals de la normativa de protecció de dades personals que contenen.
 

Aquests documents seran de vital importància per a la tasca de la Comissió de Bioètica de la UB.