últimos comentarios

Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans

Por MIPE DIPE

Us informem que, fins al 15 de juliol de 2022, està oberta la convocatòria de la tercera edició del Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, impulsat per la Universitat de Barcelona a través de la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE).

Al Premi s’hi poden presentar pòsters elaborats per estudiants de grau, postgrau i màster de la UB sobre els temes de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible: pobresa, fam zero, salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua neta i sanejament, energia assequible i no contaminant, treball decent, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables, acció pel clima, pau i justícia...

Els pòsters han d’haver estat avaluats durant el curs 2021-2022 com a treball d’una assignatura o treball final, amb una qualificació igual o superior a l’aprovat, i han de comptar amb l’aval del professor o professora responsable de la matèria respecte a la validesa dels continguts exposats.

 

Bases del Premi:

www.solidaritat.ub.edu/premi-posters/bases/