últimos comentarios

Entrevista a Sílvia Blanch, professora del posgrau MIPE-DIPE

Por MIPE DIPE

 

Marta López entrevista a Sílvia Blanch, doctora en Psicologia de l’Educació i coautora de la guia «Les famílies, aliades de la lectura», sobre la parentalitat positiva, la relació que té aquesta amb l’acompanyament lector des de casa i què poden fer les famílies per fomentar la lectura dels seus fills i filles.

https://www.youtube.com/watch?v=0HwyHj3v0JI