últimos comentarios

Quarta edició del Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans

Por MIPE DIPE

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), ha convocat la quarta edició del Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans.

 

Fins al 14 de juliol de 2023, s’hi poden presentar pòsters elaborats per estudiants de grau, postgrau i màster de la UB que contribueixin a la divulgació de problemàtiques subjacents a l’Agenda 2030, la protecció dels drets humans i la justícia global. El premi inclou cinc modalitats: conceptes, problemàtiques, alternatives, recerca, i aliances de la universitat amb la societat.

 

Els pòsters han d’haver estat avaluats durant el curs 2022-2023 com a treball d’una assignatura o treball final, amb una qualificació igual o superior a l’aprovat, i han de comptar amb l’aval del professor o professora responsable de la matèria respecte a la validesa dels continguts exposats.

 

Bases del Premi:

www.solidaritat.ub.edu/premi-posters/bases/