últimos comentarios

El Departament d'Educació s'ha obert una convocatòria per a cobrir una vacant de tècnic/a de recerca educativa

Por MIPE DIPE

Us comuniquem que al Servei de Recerca Educativa de la Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües del Departament d'Educació s'ha obert una convocatòria per a cobrir una vacant de tècnic/a. 

Localitat: Barcelona

Destinataris: Personal funcionari de carrera dels cossos docents dels grups A i B.

Tipologia de lloc: Lloc adscrit al Servei de Recerca Educativa encarregat de planificar, elaborar, coordinar i supervisar les actuacions de recerca educativa estratègiques del Departament d'Educació en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat i de les universitats per tal de vetllar per la transferència i l'impacte de la recerca en la millora dels aprenentatges de l'alumnat, dels centres i del sistema

Forma d'ocupació: Comissió de serveis

Jornada: Completa

Durada: Un cop finalitzat el procés de selecció i fins al 31 d'agost de 2024

+ https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/DAD175-23