Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Publicació que pretén ser una guia per referenciar correctament seguint la normativa APA. El text facilitarà una orientació i coherència en les consignes del professorat per facilitar les cites a l'alumat.

Blanch, S., Pérez, E. I Silvente, J. (2016). Com citar i referenciar en els textos acadèmics i científics. Bellaterra: Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.