Espai del Tàctic del CRAI, Universitat de Barcelona

  MIPE DIPE
  Por MIPE DIPE
  https://www.ub.edu/docenciacrai

  El CRAI de la Universitat de Barcelona gestiona un portal web, “Espai del Tàctic”, on us ofereix un recull d’eines TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement), així com una secció de píndoles formatives i un portafoli digital de materials elaborats des del servei de Suport a la Docència.

   
  L’objectiu és disposar d’un servei de suport integral per als usuaris de  la UB en l’àmbit de l’aprenentage, la docència i la transferencia de coneixement i apropar-los les eines que s’usen majoritàriament.
   
  El portal es divideix en diverses seccions:
   
   Des de les seccions “Classificació TIC” i “Classificació TAC” podreu consultar les eines i recursos seleccionades, que es presenten en format de fitxa descriptiva, on s’exposa una breu descripció de per a què serveix l’eina, qui l’ha desenvolupat, si és de llicència gratuita o no, l’accés a la descàrrega si existeix,…
   
   Per tal de millorar aquesta part, s’està treballant en la creació de tutorials i guies d’ús de les eines que s’usen majoritàriament pel professorat o estudiants en l’àmbit de l’educació superior.
   
   Des de la secció “El blog del Tactic” es podran consultar píndoles formatives en l’ús i aplicació de diferents recursos TIC/TAC.
   
   Els usuaris poden adreçar-se a la Unitat de Docència del CRAI per tal de sol.licitar formació a mida en els temes que siguin del seu interès. Quan s’assoleixi un grup suficient, procedirà a fer les sessions que siguin necessàries per als usuaris que ho hauran sol.licitat.
   
   Des de la secció “ePortafoli” es podran consultar alguns dels treballs que s’han desenvolupat des de la Unitat de Docència.
   

  El portal serà actualitzat periòdicament, incorporant actualitzacions d’informació, així com s’habilitarà la possiblitat que els usuaris valorin les eines i recursos, per tal de conèixer quines són lés que més s’adequen a les necessitats dels usuaris.