Repositori per a la Millora dels Aprenentatges de l’Alumnat (RMMA) de la UB

http://www.ub.edu/rmaa/

Adreçat, inicialment, a tota la comunitat docent de la Universitat de Barcelona, el "Repositori per a la Millora dels Aprenentatges de l'Alumnat" (RMAA), ofereix l'accés a una sèrie de recursos vinculats a l'avaluació dels aprenentatges. 

El RMAA neix amb la voluntat d'estar obert a la participació del professorat, des de dues perspectives: com a usuaris i com a col·laboradors per tal d'enriquir l'oferta de recursos.