Quaderns de Docència Universitària

http://www.ub.edu/ice/es/node/57

L'Institutde Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona inicià fa uns anys la publicació dels Quaderns de Docència Universitària, amb l'objectiu de posar a l'abast del professorat universitari documents i materials de treball referits a temes relacionats amb la docència superior que facilitessin la seva formació, l'intercanvi d'experiències i la difusió de "bones pràctiques" docents. Amb aquests Quaderns pretenem estar atents als temes nous i emergents en l'actual conjuntura universitària, que correspongui a les línies següents:

  • Propostes de marcs de referència rigorosos i generals que ajudin a clarificar conceptes clau;
  • Estratègies docents i bones pràctiques de planificació, metodologia i avaluació de l'ensenyament- aprenentatge, desenvolupades en contextos acadèmics específics i diversos;
  • Tècniques i tàctiques, de marcata caràcter didàctic, presentades en materials i propostes concretes de treball i reflexió sobre pràctica d'equips disciplinaris o interdisciplinaris.