últimos comentarios

Contracte per a Investigador/a en Formació

La Universitat de Lleida vol incorporar un/a investigador/a en formació en el Departament de Pedagogia i Psicologia. Es tracta d’un contracte vinculat al projecte de recerca “La relación entre las narrativas y el desarrollo de la resiliencia en los profesores”, finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat del Govern d’Espanya (EDU2017-87406-P; IP: Marc Clarà).


Es busca una persona amb les següents característiques:
- Alta motivació per la recerca i per perseguir una carrera acadèmica
- Haver finalitzat un Màster (o equivalent) en un àmbit relacionat amb la psicologia, l’educació, la formació de professorat, o altres disciplines afins. Es consideraran també aspirants en procés de finalització d’un Màster d’aquestes característiques.
- Llengües: català, castellà i anglès. Es valorarà com a mèrit el coneixement d’altres idiomes.

S’ofereix:
- Contracte per 3 anys
- Sou: 14.400 € anuals el primer any, i 15.600 € anuals el segon i tercer any
- Borsa de viatge (estada de recerca a l’estranger i participació a congressos)
- Incorporació a un equip de recerca jove, en creixement, i amb xarxa internacional

Tasques:
- Realitzar una tesi doctoral
- Col·laborar en el projecte de recerca al qual aquest contracte està vinculat
- Possibilitat d’impartir un màxim de 6 crèdits de docència per any

Presentació de candidatures:
Per a presentar-se com a candidat a aquesta oferta, cal enviar un correu electrònic a l’adreça marc.clara@gmail.com. En aquest correu cal adjuntar:
- Expressió d’interès (per què estàs interessat en aquesta oferta? què et mou a presentar-t’hi?) (màxim 1 pàgina)
- Currículum Vitae. Ha d’incloure les notes del Grau i del Màster (o equivalents), i el nom i correu electrònic de dues persones que puguin donar referències sobre l’aspirant
- Una còpia del Treball Final de Màster o del Treball Final de Grau


El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 25 de Febrer de 2018.

Informació complementària
Per consultes sobre aquesta oferta, es pot escriure a marc.clara@gmail.com. A continuació s’adjunta un resum del projecte de recerca al qual aquest contracte està vinculat:

La relación entre las narrativas y el desarrollo de la resiliencia en los profesores
En una sociedad vertiginosamente cambiante y con importantes desigualdades sociales, los sistemas educativos y los profesores están expuestos a fuertes tensiones. En este contexto, la resiliencia de los profesores cobra una importancia cada vez mayor, de forma que puede ya considerarse como una competencia esencial para los maestros del futuro. Se entiende por resiliencia la adaptación funcional a situaciones adversas, a menudo con crecimiento profesional y personal. Formar maestros resilientes es, por lo tanto, un reto y una prioridad de primer orden para la formación del profesorado.


Aunque la investigación sobre resiliencia de los maestros ha identificado algunos factores protectores, especialmente el apoyo social, no tenemos aún respuesta a la pregunta de qué es lo que hace que un maestro sea resiliente. Este proyecto propone una respuesta a este interrogante: La hipótesis es que un elemento central para la resiliencia es el cómo los maestros se explican lo que les sucede; es decir, las narrativas que elaboran para dar sentido a las situaciones de su práctica docente. La hipótesis predice que hay ciertas características de estas narrativas (específicamente, el nivel de contradicciones modales) que favorecen o dificultan los procesos de resiliencia. Además, la hipótesis asume que las narrativas que los profesores usan para dar significado a su práctica tienen un carácter socio-cultural; es decir, se generan a partir de estructuras narrativas pre-existentes cultural y socialmente. Por lo tanto, la hipótesis predice que es posible formar maestros resilientes mediante la elaboración y re-elaboración (conjunta) de las narrativas que estos maestros usan para dar significado a las situaciones a las que se enfrentan.


A partir de esta hipótesis, el proyecto propone tres objetivos generales:

1) Establecer el grado en el que el nivel de contradicciones modales en las narrativas de los maestros predice su nivel de resiliencia, controlando las condiciones de trabajo;

2) Comparar las narrativas, la resiliencia, y las condiciones de trabajo de los profesores en diferentes contextos socio-culturales (sub-muestras en España, Australia, Brasil, y Ecuador);

3) Identificar los cambios, en la estructura semántica de las narrativas, asociados a incrementos en la resiliencia de los maestros, así como las operaciones semánticas que hacen posibles dichos cambios.

Seleccionaremos una muestra internacional de 240 maestros de primaria y secundaria obligatoria y mediremos indicadores de resiliencia y de condiciones de trabajo mediante instrumentos estandarizados. Recogeremos las narrativas de estos profesores y, después de un análisis de contenido, elaboraremos índices de contradicción modal para, mediante procedimientos estadísticos, dar respuesta al objetivo 1. Después haremos varias comparaciones cuantitativas y cualitativas entre las cuatro sub-muestras, para dar respuesta al objetivo 2. Finalmente, pasados dos años, mediremos de nuevo los indicadores de resiliencia e identificaremos casos en los que haya habido desarrollo. Estos casos los estudiaremos en profundidad, con métodos cualitativos, para dar respuesta al objetivo 3.


Este proyecto permitirá comprender la importancia de ciertos aspectos de las narrativas para el desarrollo de la resiliencia de los maestros en diferentes contextos socioculturales, y permitirá también identificar las operaciones semánticas en las narrativas de los maestros que promueven el desarrollo de la resiliencia.