últimos comentarios

Concurs Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació «Presenta la teva tesi en 4 minuts»

Por MIPE DIPE

Benvolguts i benvolgudes, 

La UB, a través de l’Escola de Doctorat i la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I), busca estudiants de doctorat per representar a la UB en el concurs «Presenta la teva tesi en 4 minuts», de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). Aquesta iniciativa desafia als estudiants de doctorat a explicar la seva recerca en no més de quatre minuts, a una audiència general.

 • Adreçat a: estudiants de doctorat
 • Què es demana: un vídeo de 4 minuts en què s’expliqui la tesi i omplir un formulari amb l’enllaç del vídeo i les dades personals.
 • Termini per l’enviament de propostes: fins al 14 d’abril de 2024 (a les 23:59).
 • Premis fase interna: la persona representant de la UB serà triada en una final interna que tindrà lloc el 6 de maig de 2024, a les 10 h, a la sala Jane Addams de la Facultat de Geografia i Història de la UB. La persona guanyadora rebrà un iPad i participarà en la final que tindrà lloc el 27 de juny de 2024 al CaixaForum de Tarragona. La segona persona classificada rebrà una memòria USB.

Animeu-vos a participar o bé a fer arribar la informació als investigadors i investigadores en formació que coneixeu. Podeu trobar més informació en aquest enllaç:

https://www.ub.edu/laubdivulga/representantsinteruniversitaris/tesisen4minuts.html

 

Estimados y estimadas,

La UB, a través de la Escuela de Doctorado y la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+I), busca a estudiantes de doctorado para representar a la UB en el concurso «Presenta tu tesis en 4 minutos», de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI). Esta iniciativa desafía a los estudiantes de doctorado a contar su investigación en no más de cuatro minutos, a una audiencia general.

 • Dirigido a: estudiantes de doctorado
 • Qué se pide: un vídeo de 4 minutos en el que se explique la tesis y rellenar un formulario con el enlace del vídeo y los datos personales.
 • Plazo por el envío de propuestas: hasta el 14 de abril de 2024 (a las 23:59).
 • Premios fase interna: la persona representante de la UB será elegida en una final interna que tendrá lugar el 6 de mayo de 2024, a las 10 h, en la sala Jane Addams de la Facultad de Geografía e Historia de la UB. La persona ganadora recibirá un iPad y participará en la final que tendrá lugar el 27 de junio de 2024 en CaixaForum de Tarragona. La segunda persona clasificada recibirá una memoria USB.

¡Anímate a participar o hacer llegar la información a los investigadores e investigadoras en formación que conoce! Podéis encontrar más información en este enlace:

https://www.ub.edu/laubdivulga/representantsinteruniversitaris/tesisen4minuts.html

 


Dear PhD students,

We are contacting you to announce that the deadline has opened to participate in a competition aimed at researchers and researchers in training that may interest you:

The UB, through the School of Doctorate and the Unit of Scientific Culture and Innovation (UCC+I), is looking for doctoral students to represent the UB in the Foundation's "Present your thesis in 4 minutes" competition Catalan for Research and Innovation (FCRI). This initiative challenges PhD students to explain their research in no more than four minutes to a general audience.

 • Addressed to: PhD students
 • What is required: a 4-minute video explaining the thesis and filling out a form with the video link and personal data.
 • Deadline for sending proposals: until April 14, 2024 (at 11:59 p.m.).
 • Awards internal phase: the person representing the UB will be chosen in an internal final that will take place on May 6, 2024, at 10 a.m., in the Jane Addams room of the Faculty of Geography and History of the UB. The winner will receive an iPad and will participate in the final which will take place on June 27, 2024 at the CaixaForum in Tarragona. The second ranked person will receive a USB stick.

Be encouraged to participate or pass the information on to researchers and researchers-in-training you know