últimos comentarios

Seminario "Investigación cualitativa: lógica metodológica y estrategia(s) de análisis" por el Dr. Di Masso

En el marc de les activitats formatives organitzades per les comissions acadèmiques dels programes de postgrau MIPE i DIPE, el Dr. Andrés di Masso, de la facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona impartirà dues sessions de Seminari presencials sobre:
 
                             Investigación cualitativa: lógica metodológica y estrategia(s) de análisis
 
Data: 9 i 10 d'abril
Hora: 15:00-17:00 (9/4) i 15:00-18:00 (10/4)
Lloc: aula 2208, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona (edifici Ponent, Campus Mundet)
 
La primera sessió tindrà un caràcter més  expositiu, amb interacció/diàleg amb els/les participants, i la segona sessió tinndrà una dinàmica més pràctico-teòrica des d'un text. Per a poder obtenir l'acreditació d'aquesta Activitat Formativa és necessari participar en les dues sessions.
 
Andrés di Masso és Doctor en Psicologia i professor agregat a la Secció Departamental de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Docent de psicologia social aplicada, psicologia política i psicologia cultural (Grau de Psicologia) i d'epistemologia, dissenys de recerca i metodologies qualitatives (Màster). Coordinador del Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social - GRICS (AGAUR2017-1500 / 2021-00233) i Coordinador del Programa de Doctorat en Psicologia Social i de les Organitzacions. Interessos de recerca: processos conflictius d'implementació i resistència a la transformació urbanística, des del punt de vista de la politització de l'experiència dels llocs i la seva relació amb el dret a la ciutat; control i exclusió en l'espai públic; anàlisi del discurs xeno-racista i de (des)legitimació de la supremacia autòctona; micropolítiques del lloc, mobilitat i subjectivació; noves paternitats, masculinitats i desigualtats de gènere; processos de reconstrucció de vincles socio-espacials i comunitaris després de catàstrofes socio-naturals; epistemologies post/decolonials i geopolítiques del coneixement científic; i psicopolítica del conflicte capital-vida. Ha estat Visiting research fellow a la Universitat de Lancaster, guest speaker a Harvard Graduat School i professor convidat a la Universitat de Valparaíso.
 
Algunes publicacions:
 
image
As capitalist city making unfolds, people’s lived experiences of place are reshaped and repositioned in the territorial-subjective interface of/for capital circulation. Gentrification represents a capital-driven form of urban reassemblage that relies heavily on...
link.springer.com
 
image
This paper develops a theoretical argument for how place attachments are forged and become dynamically linked to increasingly common mobility practice…
 
 
 
 
Us recordem que els seminaris organitzats per les CA del MIPE-DIPE estan oberts a estudiants d'altres programes de Màster i Doctorat que penseu que poden estar interessats en la temàtica. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
En el marco de las actividades formativas organizadas por las comisiones académicas de los programas de posgrado MIPE y DIPE, el Dr. Andrés di Masso, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, impartirá dos sesiones de Seminario presenciales sobre:
 
                     Investigación cualitativa: lógica metodológica y estrategia(s) de análisis
 
Fecha: 9 y 10 de abril
Hora: 15:00-17:00 (9/4) y 15:00-18:00 (10/4)
Lugar: aula 2208, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona (edifici Ponent, Campus Mundet)
 
La primera sesión tendrá un carácter más expositivo, con interacción/diálogo con los/las participantes, y la segunda sesión tendrá una dinámica más práctico-teórica desde un texto. Para poder obtener la acreditación de esta actividad formativa es necesario participar en las dos sesiones.
 
Andrés di Masso es Doctor en psicología y profesor agregado en la Sección Departamental de Psicología Social de la Universidad de Barcelona. Docente de psicología social aplicada, psicología política y psicología cultural (Grado de Psicología) y de epistemología, diseños de investigación y metodologías cualitativas (Máster). Coordinador del Grupo de Investigación en Interacción y Cambio Social - GRICS (AGAUR2017-1500/2021-00233) y Coordinador del Programa de Doctorado en Psicología Social y de las Organizaciones. Intereses de investigación: procesos conflictivos de implementación y resistencia a la transformación urbanística, desde el punto de vista de la politización de la experiencia de los lugares y su relación con el derecho a la ciudad; control y exclusión en el espacio público; análisis del discurso xeno-racista y de (des)legitimación de la supremacía autóctona; micropolíticas del lugar, movilidad y subjetivación; nuevas paternidades, masculinidades y desigualdades de género; procesos de reconstrucción de vínculos socio-espaciales y comunitarios después de catástrofes socio-naturales; epistemologías post/decoloniales y geopolíticas del conocimiento científico; y psicopolítica del conflicto capital-vida. Ha sido Visiting research fellow en la Universidad de Lancaster, guest speaker en Harvard Graduat School y profesor invitado en la Universidad de Valparaíso.
 
Algunas publicaciones:
 
image
As capitalist city making unfolds, people’s lived experiences of place are reshaped and repositioned in the territorial-subjective interface of/for capital circulation. Gentrification represents a capital-driven form of urban reassemblage that relies heavily on...
link.springer.com
 
image
This paper develops a theoretical argument for how place attachments are forged and become dynamically linked to increasingly common mobility practice…
 
 
 
 
Os recordamos que los seminarios organizados por las CA del MIPE-DIPE están abiertos a estudiantes de otros programas de Máster y Doctorado que penséis que pueden estar interesados en la temática.