últimos comentarios

Beca de col·laboració en departaments

Convocatòria 2024-2025 del Ministeri d'Eduació i Formació Professional destinada a facilitar que els alumnes de l'últim curs d'estudis universitaris i primer curs de Màsters Oficials col·laborin en els departaments universitaris, iniciant-se així, en les tasques d'investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant.

Trobareu tota la informació actualitzada a la nostra pàgina web.

https://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_departament/index.html

El termini de presentació de sol·licituds és de l'11 de juny al 17 de setembre del 2024.