últimos comentarios

Convocatòria d'ajuts de l'escola de doctorat per fomentar la mobilitat de personal investigador en formació de la Universitat de Barcelona

Por MIPE DIPE

Benvolguts estudiants de doctorat,

 

La direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona convoca els següents ajuts per donar suport econòmic a la realització d’activitats de recerca relacionades amb la participació a congressos, seminaris, estades de recerca, i altres activitats de recerca que impliquin el desplaçament dels doctorands/es. 

Podeu consultar les bases, els models de documents a complimentar i realitzar la sol·licitud telemàtica en l'enllaç habilitat a la Seu electrònica: 

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/554382

 


Estimados estudiantes de doctorado,
 

La dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Barcelona convoca las siguientes ayudas para dar apoyo económico a la realización de actividades de investigación relacionadas con la participación en congresos, seminarios, estancias de investigación, y otras actividades de investigación que impliquen el desplazamiento de los doctorandos/as.

Puede consultar las bases, los modelos de documentos a cumplimentar y realizar la solicitud telemática en el enlace habilitado en la Sede electrónica:

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/554382
 


Dear Phd students,
 

The management of the Doctoral School of the University of Barcelona is calling for the following grants to provide financial support for the carrying out of research activities related to participation in congresses, seminars, research stays, and other research activities that involve the displacement of doctoral students.

You can consult the bases, the document models to be completed and make the electronic request in the link enabled in the electronic Office:

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/554382