Torrents (2015). L’Orientació Professional i d’Estudis a una corporació d’escoles.

Torrents, M. (2015). L’Orientació Professional i d’Estudis a una corporació d’escoles: Encaix entre una proposta d’orientació externa i les pràctiques habituals dels centres. Treball de Fi de Màster especialitat intervenció psicoeducativa, dirigit per la Dra. Montserrat Castellò. Convocatòria febrer 2015

L’Orientació Professional i d’Estudis (OPE) té l’objectiu d’ajudar l’alumne a definir el seu propi projecte professional, així com l’itinerari educatiu per assolir-lo, mitjançant accions d’assessorament i acompanyament educatiu i professional que l’han de fer possible. La corporació d’escoles, conscient de la importància que té el fet que els alumnes desenvolupin el seu propi projecte professional i l’itinerari acadèmic per assolir-lo, posa en marxa un projecte que pretén d’una banda, conèixer en profunditat com ofereixen aquesta orientació a cadascuna de les escoles de la xarxa i de l’altra, proposar la creació del mòdul de materials d’OPE al nivell de 4t d’ESO pel conjunt d’escoles.

La finalitat del present treball és, d’una banda, analitzar com s’està duent a terme l’Orientació Professional i d’Estudis al conjunt d’escoles de la corporació; i de l’altra, contrastar si la nova proposta de continguts s’ajusta a les pràctiques habituals d’OPE de les escoles analitzades. Tant la nova proposta com les pràctiques habituals s’analitzaran a partir dels supòsits teòrics dels que partim a l’hora de definir l’Orientació professional i d’Estudis. A partir de l’anàlisi realitzada s’evidencia que els interessos professionals dels alumnes i l’accés a l’oferta formativa són els continguts més presents en les escoles, malgrat que s’observen llacunes per a les dimensions autoconeixement i mercat laboral. A nivell general, es valora la proposta de mòdul com una bona opció per sistematitzar i homogeneïtzar l’oferta d’OPE al conjunt d’escoles.