Andamis: Revista del Postgrau Interuniversitari de Psicologia de l’Educació

Andamis: Revista del Postgrau Interuniversitari de Psicologia de l’Educació

Propietario: Jesus Ribosa Martinez

Miembros del grupo: 5

Descripción completa:

L’objectiu de la revista és oferir als estudiants d’aquest programa un espai formatiu que els permeti conèixer l’àmbit de les publicacions acadèmiques. Els estudiants s’hi poden implicar amb diferents rols (per exemple, lectors, autors o revisors).

El nom de la revista, ‘Andamis’, és un joc de paraules entre aquesta paraula catalana, que fa referència a la manera de caminar d’una persona, i el mot castellà  ‘andamio’, concepte rellevant en la psicologia de l’educació des d’un enfocament sòcio-constructivista, que fa referència als suports temporals que s’ofereixen als aprenents i que es retiren gradualment a mesura que progressen en l’aprenentatge. Aquest joc de paraules és alhora una metàfora del propòsit de la revista: oferir un espai de divulgació i de formació per als estudiants del Postgrau Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, en els primers passos de la seva carrera professional.

Durant el curs 2022-2023, es durà a terme una prova pilot del projecte de revista. Es preveu que el número pilot es publiqui a finals de curs.